Provfiske i Vårgärdssjön

Saltsjöbadens Fiskvårdsföreninge har genomfört provfiske
Provfiske i Vårgärdssjön
 Helgen 21-22 oktober genomförde två medlemmar i föreningen ett så kallat provfiske av lite förenklad sort i sällskap med 3 elever från årskurs 6 i Järla Skola.
Elever från Järla Skola hjälper till att rensa nät
När man “provfiskar” så används nät som är sammansatta av flera olika maskvidder, från 7 mm till 70 mm sida.
Vi har provfiskat tidigare, för många år sedan; 2011 samt förra året och det intressanta är att jämföra fångsten – både vad gäller total mängd, arter och “ålder” på fångsten. Ålder är viktig för att bedöma hur fisket i framtiden kan utvecklas.
En fin öring i näten vid provfisket
 Förutom provfisket sattes 3 vanliga nät för att få matfisk till deltagarna. Men det visade sig att provnätet var det som fångade de bästa och största fiskarna!
Fina fiskar i näten.
Egentligen kan man bara dra slutsatser om vilka arter som finns i eller tillfälligt besöker – i detta fall – Vårgärdssjön. Att vi nu inte fick någon sutare betyder inte att de försvunnit sen 2011 då vi fick två. Och att vi denna gång fick en öring betyder inte att det alltid finns öring. Snarare hade denna lekmogna hanne sökt sig till lite sötare vatten i närheten av den plats där den en gång sattes ut. Att den skulle hitta en lekmogen hona och en lämplig plats för lek är uteslutet. Öringen vill ha friskt, strömmande vatten med grusbotten.
Vi trodde nog att vi skulle få en hel del små abborrar eftersom det funnits mycket abborre tidigare. Och särskilt nu efter det att vi byggt en vase för abborrar att leka i. En from förhoppning är att de finns men hållit sig kvar vid vasen. Det är lite förvånande att vi fick små strömmingar. Man tycker att dessa inte borde gilla det utsötade vattnet. Men det tycks inte vara en tillfällighet. Vi har fått strömming tidigare. Gissningsvis hade fångsten sett annorlunda ut i augusti när man brukar göra provfisken. Bl.a. borde det ha varit betydligt mer mört och braxen.
Elever från Järla Skola hjälper till med provfiske i Vårgärdssjön

Kommentera gärna