Kategoriarkiv: Aktiviteter

Fiskar i våra vatten på Tippen

I lördags genomfördes åter föreningens populära “Fiskar i våra vatten”. 17 av våra vanligaste fiskarter presenterades och visades upp för besökarna som visade stort intresse för fisk, fiske och fiskevård.

Ett antal ungdomar assisterade med engagemang och kunskap.

Föreningen fick hela 19 nya medlemmar under dagen.

Fiskar i våra vatten på Tippen

Föreningens yngste medlem med storfångst !

Fiskar i våra vatten på Tippen
Charlie berättar om alla våra fiskar

Förbättrade risvasar

Föreningen har som en av sina uppgifter att främja utvecklingen av fiskbestånden. Här kommer våra risvasar in i bilden som ett verktyg.  För närvarande har vi fem vasar utplacerade. Tre i Neglingemaren, en vid Mellangårdsholmen och en i Vårgärdssjön, som alla är i stort behov av förstärkning.

Styrelsen har därför beslutat att avsätta 25.000 kronor för detta ändamål.