Kategoriarkiv: Aktiviteter

Förbättrade risvasar

Föreningen har som en av sina uppgifter att främja utvecklingen av fiskbestånden. Här kommer våra risvasar in i bilden som ett verktyg.  För närvarande har vi fem vasar utplacerade. Tre i Neglingemaren, en vid Mellangårdsholmen och en i Vårgärdssjön, som alla är i stort behov av förstärkning.

Styrelsen har därför beslutat att avsätta 25.000 kronor för detta ändamål.

Lyckat arbete vid Erstaviksbäcken

Söndag den 7 april träffades ett 20-tal idealister på Erstaviks ägor för att förbättra lekförhållandena för öring i den bäck som rinner ut i Erstaviken.  Fritidsfiskarna, Saltsjöbadens Fiskevårdsförening och flera ideella organisationer medverkade.

Först bars /kördes grovt grus ner till bäcken för att skapa bra bottenförhållanden för öringens ägg att utvecklas i.  Sedan tog storstenarna vid ; längre ner i bäcken rullades åtskilliga ton stenar, från “kattskalle” till “elefantskalle”, ner i bäcken för att ynglen ska ha lämpliga ställen att stå under uppväxten. Bära eller rulla sten och köra skottkärror blev ett trevligt förmiddagsprojekt där alla hjälpte till. Sedan grillades korv och dracks Festis, poppis och gott.

Projektet leds av Oliver Karlöf från Stockholms stad