Kategoriarkiv: Fakta

Fakta om fiskarna i våra vatten

Vad diskuterades på föreningens årsmöte ?

Den 28 mars hölls årsmötet på Fisksätra Folkets Hus. Mötet inleddes med ett mycket uppskattat föredrag av Björn Söderberg, Fiskerikonsulent i Stockholm. Han berättade om gäddans utsatta situation och vilka insatser som görs för att rädda beståndet.  Därefter en diskussion med medlemmarna om vad  vi på lokal nivå ska kunna göra för att förbättra förutsättningarna för denna viktiga art i ekosystemet.

Björn Söderberg på Saltsjöbadens Fiskevårdsförenings årsmöte

Gäddan liksom abborren har skarv och säl som sina främsta predatorer.

Medlemmarna var eniga om att föreningen bör vidta åtgärder som syftar till att begränsa beståndet av skarv, i linje med den förvaltningsplan som Länsstyrelsen fastställt.  Läs planen HÄR

Årsmötet tog bland annat beslut om en stadgeförändring innebärande att vi utökar antalet ordinarie styrelseledamöter från fyra till sex, vilket innebär att vi nu har möjlighet att bredda och föryngra vår styrelse.  Om intresse finns bland er medlemmar till engagemang  i föreningen så är ni välkomna att kontakta mig. Ett engagemang kan antingen handla om styrelsearbete eller deltagande i något av våra projekt.

Jan Rudberg, styrelsens ordförande ( janrudberg@gmail.com )

Så mår fisk- och skaldjur i svenska vatten !

Läs den senaste rapporten om fisk- och skaldjursbestånden i havet och de fyra stora sjöarna ; Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

Denna ges ut årligen och för 2019 beskrivs 50 arter med underlag och råd fördelade på ett hundratal olika bestånd eller områden.

Rapporten är framtagen av SLU Aqua på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten. Läs HÄR