Hur mår Sveriges fiskar och skaldjur ?

Nu finns en ny portal med  information och  viktig kunskap om fisk- och skaldjursbestånd i vatten längs Sveriges kuster och i våra största sjöar.

Underlaget är framtaget och drivs av Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) genom finansiering från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Gå in och sök information HÄR

Kommentera gärna