Kategoriarkiv: Gädda

Akut läge för gäddan i Östersjön

Länsstyrelserna i Stockholm och Östergötland anser att läget fortsatt är akut för gäddan längs Östersjökusten. Lyssna på Sveriges Radios intervju med Jörgen Dahlin, länsfiskekonsulent i Östergötland 

Havs-och vattenmyndigheten har sedan 1 april i år infört skärpta fiske-bestämmelser på sträckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län. Beslutet innebär bland annat nya och justerade fredningsområden för att skydda gädda, gös och abborre och fångstbegränsningar för öring. Läs Havs- och vattenmyndighetens nya bestämmelse och där finns även information om nya och justerade fredningsområden

Läs också om projektet “Re-fisk” som startade 2018 och som delvis ligger till grund för Havs-och vattenmyndighetens beslut.

Gädda och gös har minskat kraftigt de senaste 30 åren, varför ?

Bestånden av gädda och gös har minskat kraftigt under den senaste trettioårsperioden. För att stärka dessa bestånd krävs en skärpning av skereglerna, skydd av lekområden, fiskevård, förvaltning av grå- säl och skarv samt åtgärder för att förbättra miljö- situationen i hela Östersjön.

Föredrag och frågestund den  6 mars i Nacka Stadshus

Ladda ner(PDF, Unknown)