Kategoriarkiv: Gädda

Vad diskuterades på föreningens årsmöte ?

Den 28 mars hölls årsmötet på Fisksätra Folkets Hus. Mötet inleddes med ett mycket uppskattat föredrag av Björn Söderberg, Fiskerikonsulent i Stockholm. Han berättade om gäddans utsatta situation och vilka insatser som görs för att rädda beståndet.  Därefter en diskussion med medlemmarna om vad  vi på lokal nivå ska kunna göra för att förbättra förutsättningarna för denna viktiga art i ekosystemet.

Björn Söderberg på Saltsjöbadens Fiskevårdsförenings årsmöte

Gäddan liksom abborren har skarv och säl som sina främsta predatorer.

Medlemmarna var eniga om att föreningen bör vidta åtgärder som syftar till att begränsa beståndet av skarv, i linje med den förvaltningsplan som Länsstyrelsen fastställt.  Läs planen HÄR

Årsmötet tog bland annat beslut om en stadgeförändring innebärande att vi utökar antalet ordinarie styrelseledamöter från fyra till sex, vilket innebär att vi nu har möjlighet att bredda och föryngra vår styrelse.  Om intresse finns bland er medlemmar till engagemang  i föreningen så är ni välkomna att kontakta mig. Ett engagemang kan antingen handla om styrelsearbete eller deltagande i något av våra projekt.

Jan Rudberg, styrelsens ordförande ( janrudberg@gmail.com )

Akut läge för gäddan i Östersjön

Länsstyrelserna i Stockholm och Östergötland anser att läget fortsatt är akut för gäddan längs Östersjökusten. Lyssna på Sveriges Radios intervju med Jörgen Dahlin, länsfiskekonsulent i Östergötland 

Havs-och vattenmyndigheten har sedan 1 april i år infört skärpta fiske-bestämmelser på sträckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län. Beslutet innebär bland annat nya och justerade fredningsområden för att skydda gädda, gös och abborre och fångstbegränsningar för öring. Läs Havs- och vattenmyndighetens nya bestämmelse och där finns även information om nya och justerade fredningsområden

Läs också om projektet “Re-fisk” som startade 2018 och som delvis ligger till grund för Havs-och vattenmyndighetens beslut.