Etikettarkiv: Skarv

Skarvjakt stoppas trots hot mot rovfisk

 

Trots att antalet skarvar ökar kraftiget i Östersjön stoppar länsstyrelsen i Stockholm jakt på skarv.

Samtidigt vill Naturvårdsverket begränsa licensjakten på gråsäl

Populationen av mellanskarvar har ökat kraftigt i Östersjön visade nyligen en rikstäckande studie. Trots det har yrkesfiskare i Stockholm fått avslag av länsstyrelsen om ankomstjakt på skarv på ett antal platser.

– Förra året fick vi avslag på skyddsjakt vid Kaffeholmen på grund av störning. Jag argumenterade emot det, man kan inte hävda störning när en koloni ligger några hundra meter ifrån norra Europas största containerhamn som är öppen dygnet runt. I år ändrade man argumentet och hävdar risk för spridning istället, säger Björn Söderberg, fiskekonsulent vid Stockholms stad, som företräder yrkesfiskarna.

Björn Söderberg säger att man kommer att överklaga beslutet som innebär att ankomstjakt på alla sökta platser utom vid en liten koloni utanför Tyresö och en övergiven koloni utanför Söderby brygga, stoppades.

– Kaffeholmen och Trälhavsgrundet är de kolonier som ökat mest de senaste åren och de viktigaste platserna för jakt om man ska göra någon skillnad och uppnå länsstyrelsen förvaltningsplan med halverat antal bon till 2030.
Björn Söderberg säger att de blivit kontaktade av Norrtälje, Värmdö och Haninge kommuner om att ta tag i frågan om skarvar och sälar, något som hittills resulterat i ett beslut om en sälskrämma utanför Norrtäljeån. Intresset för skarvjakt har även ökat i andra län.

– Länsstyrelsen i Stockholm har alltid haft ledartröjan i förvaltning av skarv, men nu börjar grannlänen tillåta boförstörelse och ankomstjakt. Vi är lite omsprungna i förvaltningen tyvärr. Risken är att skarvarna hamnar i de län som inte tar tag i frågan, säger Björn Söderberg.

Även om länsstyrelsen gett avslag gällande delar av ankomstjakten har man nyligen beslutat att förlänga tiden för annan skyddsjakt in i april.

– I mars kan man jaga i anslutning till kolonierna, men det går inte i april. Nu gäller det för jägarna att hitta nya jaktmarker, men det är inte gjort i en handvändning, säger Björn Söderberg.
Skarvar liksom sälar utgör ett hot mot rovfisk i Östersjön. De senaste 20 åren har gråsälstammen i Östersjön i genomsnitt ökat med fem procent varje år. Idag finns det över 50 000 gråsälar i Östersjön. Mellan 2023-2024 tilläts licensjakt på 1 500 gråsälar, varav ungefär hälften fälldes. Nyligen varnade forskare att antalet sälar skulle minska drastiskt om hela kvoten fylldes.

– Just nu överväger Naturvårdsverket en sänkning av jaktkvoten på gråsäl till 500 individer, säger Christine Aminoff, handläggare vid Naturvårdsverket, till SVT.

— Peter Augustsson

Artikeln är hämtad från nr 15 av tidningen Skärgården www.skargarden.se