Allmänna regler

Fiska med nät

Inom vissa vattenområden i Erstaviken och Baggensfjärden som Nacka kommun äger har medlemmar i Saltsjöbadens Fiskevårdsförening rätt att fiska med nät. Kartan  visar översiktligt vilka områden det gäller (mörkt på kartan). Detaljkartorna visar områden vid inloppen till Neglingeviken och Vårgärdssjön där nätfiske inte är tillåtet.

Om du har TDA-kort (trollning, dragrodd, angel) får du inom  delar av de områdena även fiska från båt med spö eller från isen. TDA-fiskekort går att köpa bland annat i många sportfiskeaffärer.

Fisket får inte bedrivas så att det hindrar sjöfarten. Det får inte heller bedrivas närmare bebyggd strandtomt än 50 meter.