Föreningens hantering av personuppgifter

Policybrev GDPR

Gällande lagen om personuppgiftshantering GDPR
I detta brev används förkortningen SFF för Saltsjöbadens Fiskevårds Förening.

Vilken typ av personuppgifter hanterar SFF?

SFF hanterar namn på medlemmar samt personer som ansökt om medlemskap i föreningen.
I SFFs medlemsregister finns uppgifter om personers mailadresser, telefonnummer, mobilnummer och postadresser
SFF hanterar inte personnummer eller annan privat information utöver ovan nämnda.

Hur hanterar SFF personuppgifterna?

SFF använder sig av personuppgifterna för information om föreningens aktiviteter och för erbjudande om förnyelse av medlemskap.

Varför hanterar SFF personuppgifter?

SFFs verksamhet bygger på fiskevård samt att ge medlemmarna tillstånd till fiske på de vatten föreningen arrenderar. För att upprätthålla ett medlemsregister hanteras personuppgifter enligt ovan i databaser.
Information om personuppgifter kommer inte att spridas eller säljas till utomstående institutioner eller företag.

Hur länge sparar SFF personuppgifter?

SFF sparar personuppgifter om tidigare medlemmar under två ( 2 ) år.  Dock om medlem  vid påminnelse om medlemskap under innevarande år tackat nej så tas uppgifterna bort snarast möjligt.

Frågor gällande föreningens hantering av Dina uppgifter kan ställas direkt till info@saltisfisk.se