Styrelsen

 Saltsjöbadens Fiskevårdsförenings styrelse 2021

 

Jan Rudberg: Ordförande

Charlie Wijnbladh : Vice ordförande

Anders Thulin : Kassör

Christoffer Jernberg: Sekreterare

Kajsa Gustavsson : Representant Nacka Kommun

Göran Ekman: Suppleant

Teddy Jansson: Suppleant