Styrelsen

 Saltsjöbadens Fiskevårdsförenings styrelse 2018

 

Ordförande: Jan Rudberg ( 2019)

Vice ordförande: Charlie Wijnbladh ( 2019)

Kassör:  Anders Thulin ( 2020)

Wolfgang Smith (2019)

Sekreterare: Birgitta Held-Paulie ( 2019)

Suppleant: Otto Handberg ( 2018)

Suppleant: Göran Ekman ( 2018 )

Suppleant: Teddy Jansson (2018)

Revisor: Jenny Olsson, Göran Widen ( 2018)

Valberedning: Otto Handberg (2018)