Alla inlägg av Föreningen

Ljuvlig böckling till midsommar

Strömmingskrisen till trots finns  det strömming i Baggen som nappar just nu.  Tag chansen innan strömmingen styr mot de öppna vattenvidderna inom några veckor.  Här kommer  ett recept  från     Peder Ribbing som ger läcker välsmakande böckling till midsommarbordet.

 

Så enkelt och det blir så gott !

10 timmar i 7,5% saltlake, sedan 3 timmar rökning i klotgrillen på 60-70 grader. Peder använder hälften körsbär och hälften al, men de flesta lövträd förutom hägg och asp går fint att använda.

Hur mår Sveriges fiskar och skaldjur ?

Nu finns en ny portal med  information och  viktig kunskap om fisk- och skaldjursbestånd i vatten längs Sveriges kuster och i våra största sjöar.

Underlaget är framtaget och drivs av Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) genom finansiering från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Gå in och sök information HÄR

Vad diskuterades på föreningens årsmöte ?

Den 28 mars hölls årsmötet på Fisksätra Folkets Hus. Mötet inleddes med ett mycket uppskattat föredrag av Björn Söderberg, Fiskerikonsulent i Stockholm. Han berättade om gäddans utsatta situation och vilka insatser som görs för att rädda beståndet.  Därefter en diskussion med medlemmarna om vad  vi på lokal nivå ska kunna göra för att förbättra förutsättningarna för denna viktiga art i ekosystemet.

Björn Söderberg på Saltsjöbadens Fiskevårdsförenings årsmöte

Gäddan liksom abborren har skarv och säl som sina främsta predatorer.

Medlemmarna var eniga om att föreningen bör vidta åtgärder som syftar till att begränsa beståndet av skarv, i linje med den förvaltningsplan som Länsstyrelsen fastställt.  Läs planen HÄR

Årsmötet tog bland annat beslut om en stadgeförändring innebärande att vi utökar antalet ordinarie styrelseledamöter från fyra till sex, vilket innebär att vi nu har möjlighet att bredda och föryngra vår styrelse.  Om intresse finns bland er medlemmar till engagemang  i föreningen så är ni välkomna att kontakta mig. Ett engagemang kan antingen handla om styrelsearbete eller deltagande i något av våra projekt.

Jan Rudberg, styrelsens ordförande ( janrudberg@gmail.com )