Så mår fisk- och skaldjur i svenska vatten !

Läs den senaste rapporten om fisk- och skaldjursbestånden i havet och de fyra stora sjöarna ; Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

Denna ges ut årligen och för 2019 beskrivs 50 arter med underlag och råd fördelade på ett hundratal olika bestånd eller områden.

Rapporten är framtagen av SLU Aqua på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten. Läs HÄR

 

Kommentera gärna