Förbättrade risvasar

Föreningen har som en av sina uppgifter att främja utvecklingen av fiskbestånden. Här kommer våra risvasar in i bilden som ett verktyg.  För närvarande har vi fem vasar utplacerade. Tre i Neglingemaren, en vid Mellangårdsholmen och en i Vårgärdssjön, som alla är i stort behov av förstärkning.

Styrelsen har därför beslutat att avsätta 25.000 kronor för detta ändamål.

Kommentera gärna