Skarv i skärgården

Läs om vår förenings deltagande i arbetet med att ta fram en förvaltningsplan för SKARV i Stockholms län.

Naturvårdsverket presenterade 2014 en nationell plan för skarven, (läs planen HÄR) främst på grund av konflikter i relation till fiskbestånden. Nu vill Naturvårdsverket att en förvaltningsplan tas fram för varje län. Länsstyrelsen har därför bjudit in ett antal intresseorganisationer och övriga aktörer till diskussion. Detta initiativ ligger väl i linje med föreningens ambition att värna våra fiskbestånd och därför har styrelsen beslutat att det är viktigt med vårt deltagande.

Hittills har två möten hållits.  Arbetet med planen kommer att pågå under året och vi återkommer med rapporter här på hemsidan.

Kommentera gärna