Östersjöseminarium 5/10

För Dig som vill veta mer om vad som sker i vårt stora unika innanhav Östersjön. Svenska Miljöinstitutet arrangerar.

Ur programmet:

 • Utblick – Hur mår havet egentligen och hur ska det komma i form? Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten och Anna Jöborn, avdelningschef för Kunskapsavdelningen, Havs- och vattenmyndigheten.
 • Konsumentkrav, konkurrensföredelar och socialt ansvar – att främja den ekologiska balansen i Östersjön genom hållbar affärsutveckling. Mariana Granström, senior specialist, företagsansvar, Fazer Group
 • Städer källor till miljögifter i Östersjön – nu satsar kommunerna på åtgärder. Tonie Wickman, NonHazCity projektansvarig, miljöförvaltningen, Stockholms stad
 • Nya möjligheter för ett giftfritt kretslopp mellan stad och land. Peak Eco Energy
 • Läkemedelsrening – nuläget och möjliga tekniklösningar. Fredrik Åkesson, regionsansvarig Norden, GE Water
 • Paneldiskussion: Sveriges miljömål Ingen övergödning
 • Återanvändning av vatten. Christian Baresel, expert vattenrening, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Faktorer som påverkar framtida hamninfrastruktur i Östersjön – så förbereder sig ett växande Stockholm. Johan Castwall, vd, Stockholms Hamnar
 • Kemikalieinspektionens syn på giftfri miljö. Nina Cromnier, generaldirektör, KEMI
 • Plastpartiklar i Östersjön – mikroskräpets källor, spridningsvägar och effekter på miljön
  Anna-Sara Krång, expert marint mikroskräp, IVL Svenska Miljöinstitutet

 

 

Kommentera gärna