Lyckat på Tippen !

Vårt årliga evenemang “Fiskar i våra vatten” i lördags var välbesökt och lockade nya medlemmar till föreningen. Charlie Wijnbladh berättade om 18 olika fiskarter som lever i våra vatten.

Charlie Wijnbladh informerar
Charlie Wijnbladh informerar om föreningen och om alla olika fiskar
"Fiskar i våra vatten"
Christoffer berättar för stora och små om fiskar som finns i våra vatten.

Kommentera gärna