Fisk och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016

Läs rapporten !  Utarbetad av Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Här är får du svar på frågor om hur fisk- och skaldjursbestånden mår, hur mycket fisk det finns, om rekryteringen fungerar, vad provfisken resulterar i och allmän fakta och fiskeregler för olika arter på kusten, i havet och i sjöarna.

 

Kommentera gärna