Silverfalken till Charlie Wijnbladh

Grattis till vår styrelseledamot Charlie Wijnbladh !

Charlie grundade familjeverksamheten Natursnokarna i början av 90-talet. Nu finns föreningen i nästan 70 orter över hela landet.

Natursnokarna riktar sig till barn mellan 2 och 12 år och erbjuder barnen att tillsammans med föräldrar och andra vuxna upptäcka naturen.

Läs mer HÄR  i ett reportage i Nacka Värmdö Posten.