Styrelsen

Saltsjöbadens Fiskevårdsförenings styrelse 2017

 

Ordförande: Jan Rudberg ( 2018)

Vice ordförande: Charlie Wijnbladh ( 2019)

Kassör:  Anders Thulin ( 2019)

Wolfgang Smith (2019)

Sekreterare: Birgitta Held-Paulie ( 2019)

Suppleant: Otto Handberg ( 2018)

Suppleant: Göran Ekman ( 2018 )

Revisor: Jenny Olsson, Göran Widen ( 2018)

Valberedning: Otto Handberg