Kategoriarkiv: Miljö

Östersjöseminarium 5/10

För Dig som vill veta mer om vad som sker i vårt stora unika innanhav Östersjön. Svenska Miljöinstitutet arrangerar.

Ur programmet:

 • Utblick – Hur mår havet egentligen och hur ska det komma i form? Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten och Anna Jöborn, avdelningschef för Kunskapsavdelningen, Havs- och vattenmyndigheten.
 • Konsumentkrav, konkurrensföredelar och socialt ansvar – att främja den ekologiska balansen i Östersjön genom hållbar affärsutveckling. Mariana Granström, senior specialist, företagsansvar, Fazer Group
 • Städer källor till miljögifter i Östersjön – nu satsar kommunerna på åtgärder. Tonie Wickman, NonHazCity projektansvarig, miljöförvaltningen, Stockholms stad
 • Nya möjligheter för ett giftfritt kretslopp mellan stad och land. Peak Eco Energy
 • Läkemedelsrening – nuläget och möjliga tekniklösningar. Fredrik Åkesson, regionsansvarig Norden, GE Water
 • Paneldiskussion: Sveriges miljömål Ingen övergödning
 • Återanvändning av vatten. Christian Baresel, expert vattenrening, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Faktorer som påverkar framtida hamninfrastruktur i Östersjön – så förbereder sig ett växande Stockholm. Johan Castwall, vd, Stockholms Hamnar
 • Kemikalieinspektionens syn på giftfri miljö. Nina Cromnier, generaldirektör, KEMI
 • Plastpartiklar i Östersjön – mikroskräpets källor, spridningsvägar och effekter på miljön
  Anna-Sara Krång, expert marint mikroskräp, IVL Svenska Miljöinstitutet

 

 

Livsviktigt för unga öringar

Kvistar och grenar livsviktigt för unga öringar

Död ved av kvistar och grenar är viktig för fiskar i rinnande vatten som bäckar och åar. Det menar biologen Åsa Enefalk, som disputerar den 23 september vid Karlstads universitet. 

Det är känt sedan tidigare att ungar till en laxfisk i USA gärna söker sig till vatten med rishögar. Åsa Enefalks studie visar att även unga öringar använder de små rishögarna som gömställe och matförråd.

– Jag har kommit fram till att klen död ved ger mer bytesdjur åt öringen. Insektslarver som de äter blir fler, säger Åsa Enefalk.

Åtgärder för havsöringen i Erstaviksbäcken / Sandabäcken

Åtgärder för havsöringen i  Erstaviksbäcken/Sandabäcken

Projektet drivs av Nacka kommun, Erstaviks godsförvaltning, Stockholms stad, Sportfiskarna, Länsstyrelsen, Enskede Sportfiskeklubb och Saltsjöbadens Fiskevårdsförening.

Syftet med åtgärderna är att få ett starkare bestånd av reproducerande havsöringar i vattendraget och att skapa fria vandringsvägar från mynningen i Erstaviken och fram till regnbåge-hindret intill Sandasjön. Elprovfiske utfördes den 10 augusti 2016 för att utvärdera nyttan av eventuella åtgärder i bäcken. Tre lokaler provfiskades och resultaten presenteras i slutet av rapporten.

Följande åtgärder föreslås:

Fortsätt läsa Åtgärder för havsöringen i Erstaviksbäcken / Sandabäcken