Kategoriarkiv: Miljö

Nya fiskevasar i våra vatten!

Nya Vasar. 

Läs Wikipedias text om vasar. Läs också texten om vasar ur Lantmannens uppslagsbok från 1922.

Föreningen, representerad av Anders Thulin och Christer Olburs, har nyligen genomfört en sondering av lämpliga ställen för framtida fiskevasar i våra vatten

Anders och Christer granskar botten
Anders och Christer granskar botten med vattenkikare

Med hjälp av en vattenkikare, varma kläder samt oöm båt hittades massor av lämpliga ställen där vasar kan placeras. Se bifogad sjökortskopia där ring markerar var lämpliga bottnar finns att sätta vase i.

platser-lampl-f-vasar

De 3  gamla vasarna är markerade med ring och X

 • Södra Vårgärdssjön
 • Söder om Kyrkbron i Neglingemaren
 • Nordostligaste delen av Neglingemaren, norr om bron

Dessutom hittades ett otal bryggor där man med minimala resurser kan skapa lek- och skyddsplatser för våra blöta vänner.

Bl.a. konstateras att man bör kunna fästa granar, enar och andra barrträd mellan ett par bropelare på Vårgärdsbron. Även så konstaterades att vasen i norra delen av Neglingemaren (och troligen även de två andra) skulle må gott av att kompletteras med lite färskt ris, kan ev göras från isen i vinter.

Vi hoppas att efter julhelgerna ha tillgång till ett större antal avlagda längre julgranar att plantera i de dödabottnarna för att skapa liv och kuvöser för framtida generationer av intressanta fiskarter.
Med utmärkt bottenaktning 3-4/12

Christer och Anders

Odling av blåmusslor

I Nacka har fyra riggar placerats ut inom Saltsjöbadens fiskevårdsförenings vatten, i Erstaviken nära Svärdsö. Tjänstemän på miljöenheten och park- och naturenheten medverkar från Nacka kommun.

Alger – musslor – biogas
Att odla blåmusslor är ett sätt att ta hand om en del av näringsöverskottet i själva vattnet. Musslorna lever av alger och små partiklar som de filtrerar från vattnet. Algerna har i sin tur hämtat fosfor och kväve från sin närmaste omgivning. Musslor är mycket effektiva näringssamlare. Ett ton musslor fångar upp cirka 10 kg kväve och 1 kg fosfor per år. En odling på en hektar har i försök på Åland gett 80 ton musslor.
När människor i nästa steg skördar musslorna plockar vi bort näringen ur havet. Sedan bör musslorna förstås också användas till något nyttigt. Tanken i det projekt som nu startar är att de ska bli antingen biogas eller djurfoder.
Länsstyrelsen stödjer projektet ekonomiskt. Förutom Nacka deltar Haninge och Norrtälje som försökskommuner. Treårssatsningen är ett pilotprojekt, som förhoppningen ska ge så bra resultat att musselodlingar i större skala sedan kan starta.

Östersjöseminarium 5/10

För Dig som vill veta mer om vad som sker i vårt stora unika innanhav Östersjön. Svenska Miljöinstitutet arrangerar.

Ur programmet:

 • Utblick – Hur mår havet egentligen och hur ska det komma i form? Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten och Anna Jöborn, avdelningschef för Kunskapsavdelningen, Havs- och vattenmyndigheten.
 • Konsumentkrav, konkurrensföredelar och socialt ansvar – att främja den ekologiska balansen i Östersjön genom hållbar affärsutveckling. Mariana Granström, senior specialist, företagsansvar, Fazer Group
 • Städer källor till miljögifter i Östersjön – nu satsar kommunerna på åtgärder. Tonie Wickman, NonHazCity projektansvarig, miljöförvaltningen, Stockholms stad
 • Nya möjligheter för ett giftfritt kretslopp mellan stad och land. Peak Eco Energy
 • Läkemedelsrening – nuläget och möjliga tekniklösningar. Fredrik Åkesson, regionsansvarig Norden, GE Water
 • Paneldiskussion: Sveriges miljömål Ingen övergödning
 • Återanvändning av vatten. Christian Baresel, expert vattenrening, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Faktorer som påverkar framtida hamninfrastruktur i Östersjön – så förbereder sig ett växande Stockholm. Johan Castwall, vd, Stockholms Hamnar
 • Kemikalieinspektionens syn på giftfri miljö. Nina Cromnier, generaldirektör, KEMI
 • Plastpartiklar i Östersjön – mikroskräpets källor, spridningsvägar och effekter på miljön
  Anna-Sara Krång, expert marint mikroskräp, IVL Svenska Miljöinstitutet

 

 

Livsviktigt för unga öringar

Kvistar och grenar livsviktigt för unga öringar

Död ved av kvistar och grenar är viktig för fiskar i rinnande vatten som bäckar och åar. Det menar biologen Åsa Enefalk, som disputerar den 23 september vid Karlstads universitet. 

Det är känt sedan tidigare att ungar till en laxfisk i USA gärna söker sig till vatten med rishögar. Åsa Enefalks studie visar att även unga öringar använder de små rishögarna som gömställe och matförråd.

– Jag har kommit fram till att klen död ved ger mer bytesdjur åt öringen. Insektslarver som de äter blir fler, säger Åsa Enefalk.