Kategoriarkiv: Aktiviteter

Rapport från projektet med Erstaviksbäcken

Biotopvård Erstaviksbäcken
Biotopvård vid Erstaviksbäcken

Läs här om bakgrunden till arbetet med Erstaviksbäcken under taggen Erstaviksbäcken

Här kommer rapporten från Oliver Karlöf

Vår biotopvårdsdag i Erstaviksbäcken 30/10 gick strålande och vi fick välbehövligt stöd från fyra volontärer. Ca 25 ton grus och sten fördelades vattendraget och mycket storsten stjälptes ned från bäckbrinken. Två veckor senare fick vi dessutom bort en gammal otjänlig betongkulvert som lätt sattes igen av bråte.

Härnäst i projektet kommer vi på (förhoppningsvis) tjälad mark att fortsätta med biotopvårdsarbetet. Därefter är det dags att göra om fisktrappan vid mynningen och vi kommer ta fram lämpliga förslag på hur den kan utformas under 2018. Även nya elprovfisken ska vi försöka göra och i samband med dessa kan vi flytta ett- och tvååriga öringar längre uppströms.

Ett annat förslag är att genomför ett avelsfiske i bäcken och flytta den befruktade rommen till exempelvis våra nu biotopvårdade sträckor vid Sanda.

Vi kommer bjuda in till ett möte nästa år då vi tillsammans lägger upp en plan för hur vi tar de sista stegen mot en välfungerande bäck!

 

Erstaviksbäcken – arbetsdag 30 oktober

Bättre lek- och uppväxtplatser för havsöring !
Kom med och hjälp till eller gör en trevlig utflykt och titta på vad som händer vid Erstaviksbäcken. Läs vad vi tidigare skrivit om projektet HÄR och HÄR

Såhär skriver Oliver Karlöf / Stockholm stad, fiskekonsulenterna

“Jag och Martin Olgemar vandrade längst hela bäcken i fredags och kartlade var vi bör koncentrera våra biotopvårdsinsatser. Både jag och Martin såg en enorm potentialen till förbättring av lek- och uppväxtplatser och det kommer förmodligen inte göras i ett skede. Vårt förslag är att få dit lämpligt med naturgrus/sten nu i höst och fördela det på de områden som går att nå från vägar. Senare  i vinter kan vi på tjälad mark och med Erstaviks välsignelse ge oss ut på åkrarna och slutföra jobbet.

Till den första insatsen tänkte vi påkalla hjälp av Saltsjöbadens FVF samt Enskede SFK som förhoppningsvis kan bidra med manskap. Får vi hjälp under en dag kan lastbilen dumpa naturgrus nära en mycket fin sträcka som är oåtkomlig för fordon men desto lättare att köra skottkärra/bära hink till. På så vis kan vi jobba parallellt med lastbilens framfart och få mycket gjort. Det finns även en sträcka med storsten längst bäckbrinken som lätt kan spjärnas ner med spett.

Blir detta av som vi har tänkt oss kommer vi mötas på morgonen och gå igenom alla delmoment samt självklart ha en trevlig lunch/fika i det gröna. Det gäller bara att hitta ett datum som passar alla och att vi har tillräckligt med tid för att få med så många som möjligt!

Hittills har arbetet med Erstaviksbäcken gått smidigt och detta kan bli ytterligare en mycket lyckad och rolig insats”.

Anmäl Dig direkt till Oliver så kommer mer detaljerad information så småningom. Mail : oliver.karlof@stockholm.se

 

 

Ett starkare bestånd av reproducerande havsöringar…

Den senaste rapporten från Oliver Karlöv och Erstaviksbäckens vänner visar att åtgärderna hittills ser ut att fungera utomordentligt bra. Nästa steg i projektet blir att tillföra natursten och tillföra död ved och skuggning.  Projektet finns beskrivet HÄR i ett tidigare inlägg.

Det blir spännande med fortsatta rapporter !

 

Musslor på riggarna !

I oktober berättade vi om det nya musselprojektet. Se tidigare inlägg http://saltisfisk.nu/odling-av-blamusslor/

I Nacka har fyra riggar placerats ut inom Saltsjöbadens fiskevårdsförenings vatten, i Erstaviken nära Svärdsö. Tjänstemän på miljöenheten och park- och naturenheten medverkar från Nacka kommun.

Nu kommer den första rapporten :

Just nu är det mycket som händer i projektet, vi ska bland annat ut med projektets nedsänkta odlingsrigg i södra Jungfrufjärden i slutet av denna vecka. Senare under maj kommer vi provta förra årets riggar och placera ut ytterligare pilotriggar. Vi gjorde en snabb inspektion av en av stationerna i Nacka (se foto) tidigare i vår och settlingen såg lovande ut. Tusentals små musslor. Nu blir det spännande att följa hur de växer till! Ny delrapport kommer innan semestern. 

Inspektion av musselriggarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport från vårfisket 2017

Jag har fiskat ett antal gånger, mest i Neglingemaren. Jag har använt nät 46 – 50 mm. Ja även ett 60 mm, som dock inte gav något. Fångsten har bestått av c.a 20 fina abborrar och ungefär lika många fina mörtar, den största på över 6 hg! Därtill 2 gäddor, nors, enstaka strömmingar och braxnar, en hornsimpa, en mindre havsnål och märkligt nog en skrubbflundra.

Vi hade ju hoppats på några gösar, men det var förgäves.

Några av Järlaeleverna var med som tack för deras medverkan på utställningen. Mycket uppskattat!

Tråkigt var att ett nät blev stulet. Första gången Jag råkade ut för det på 42 år…

Charlie