Kategoriarkiv: Aktiviteter

Gädda och gös har minskat kraftigt de senaste 30 åren, varför ?

Bestånden av gädda och gös har minskat kraftigt under den senaste trettioårsperioden. För att stärka dessa bestånd krävs en skärpning av skereglerna, skydd av lekområden, fiskevård, förvaltning av grå- säl och skarv samt åtgärder för att förbättra miljö- situationen i hela Östersjön.

Föredrag och frågestund den  6 mars i Nacka Stadshus

Ladda ner(PDF, Unknown)

Nu är två nya vasar på plats !

Föreningen har i slutet av förra året sjösatt ytterligare två  vasar för att främja fisket i våra lokala vatten. (läs gärna en lång och intressant artikel om vasar i “rekofiske.se” )

Vasarna finns i norra Neglingeviken (syns från vägen) och i norra viken vid Mellangårdsholmen. Reflexer finns på vasarna och skyltar för allmän kännedom är på plats

Ny vase i norra Neglingeviken
Ny vase i norra Neglingeviken
Ny vase i norra viken vid Mellangårdsholmen

Rapport från projektet med Erstaviksbäcken

Biotopvård Erstaviksbäcken
Biotopvård vid Erstaviksbäcken

Läs här om bakgrunden till arbetet med Erstaviksbäcken under taggen Erstaviksbäcken

Här kommer rapporten från Oliver Karlöf

Vår biotopvårdsdag i Erstaviksbäcken 30/10 gick strålande och vi fick välbehövligt stöd från fyra volontärer. Ca 25 ton grus och sten fördelades vattendraget och mycket storsten stjälptes ned från bäckbrinken. Två veckor senare fick vi dessutom bort en gammal otjänlig betongkulvert som lätt sattes igen av bråte.

Härnäst i projektet kommer vi på (förhoppningsvis) tjälad mark att fortsätta med biotopvårdsarbetet. Därefter är det dags att göra om fisktrappan vid mynningen och vi kommer ta fram lämpliga förslag på hur den kan utformas under 2018. Även nya elprovfisken ska vi försöka göra och i samband med dessa kan vi flytta ett- och tvååriga öringar längre uppströms.

Ett annat förslag är att genomför ett avelsfiske i bäcken och flytta den befruktade rommen till exempelvis våra nu biotopvårdade sträckor vid Sanda.

Vi kommer bjuda in till ett möte nästa år då vi tillsammans lägger upp en plan för hur vi tar de sista stegen mot en välfungerande bäck!

 

Erstaviksbäcken – arbetsdag 30 oktober

Bättre lek- och uppväxtplatser för havsöring !
Kom med och hjälp till eller gör en trevlig utflykt och titta på vad som händer vid Erstaviksbäcken. Läs vad vi tidigare skrivit om projektet HÄR och HÄR

Såhär skriver Oliver Karlöf / Stockholm stad, fiskekonsulenterna

“Jag och Martin Olgemar vandrade längst hela bäcken i fredags och kartlade var vi bör koncentrera våra biotopvårdsinsatser. Både jag och Martin såg en enorm potentialen till förbättring av lek- och uppväxtplatser och det kommer förmodligen inte göras i ett skede. Vårt förslag är att få dit lämpligt med naturgrus/sten nu i höst och fördela det på de områden som går att nå från vägar. Senare  i vinter kan vi på tjälad mark och med Erstaviks välsignelse ge oss ut på åkrarna och slutföra jobbet.

Till den första insatsen tänkte vi påkalla hjälp av Saltsjöbadens FVF samt Enskede SFK som förhoppningsvis kan bidra med manskap. Får vi hjälp under en dag kan lastbilen dumpa naturgrus nära en mycket fin sträcka som är oåtkomlig för fordon men desto lättare att köra skottkärra/bära hink till. På så vis kan vi jobba parallellt med lastbilens framfart och få mycket gjort. Det finns även en sträcka med storsten längst bäckbrinken som lätt kan spjärnas ner med spett.

Blir detta av som vi har tänkt oss kommer vi mötas på morgonen och gå igenom alla delmoment samt självklart ha en trevlig lunch/fika i det gröna. Det gäller bara att hitta ett datum som passar alla och att vi har tillräckligt med tid för att få med så många som möjligt!

Hittills har arbetet med Erstaviksbäcken gått smidigt och detta kan bli ytterligare en mycket lyckad och rolig insats”.

Anmäl Dig direkt till Oliver så kommer mer detaljerad information så småningom. Mail : oliver.karlof@stockholm.se